Wykształcenie

Jestem absolwentką najlepszej polskiej anglistyki - poznańskiej. Tutaj także ukończyłam studia doktoranckie i uzyskałam tytuł doktora. Szczegóły poniżej:


październik 2008 - wrzesień 2012Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
studia doktoranckie
kierunek: filologia angielska, specjalizacja: językoznawstwo
 październik 2011 - czerwiec 2012Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Studia Podyplomowe Kształcenia Tłumaczy Specjalistycznych
wrzesień 2009 -
grudzień 2009
University of Bergen, Norwegia
grant badawczy w ramach programu YGGDRASIL
styczeń 2006 - 
czerwiec 2006
University of Agder, Norwegia
stypendium Socrates-Erasmus
październik 2005 - czerwiec 2007Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
studia magisterskie
kierunek: filologia angielska, specjalizacja: językoznawstwo, dodatkowa specjalizacja 2-letnia: niderlandystyka
praca dyplomowa: Experiments with language as a source of humour in "Everything is illuminated" by Jonathan Safran Foer
październik 2002 - 
czerwiec 2005
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
studia licencjackie
kierunek: filologia angielska
praca dyplomowa: English borrowings in Polish business names