Proces

Przebieg typowego zlecenia

1. Klient wysyła tekst do wyceny
 • wycena do niczego klienta nie zobowiązuje,
 • gwarantuję poufność dostarczonych materiałów. Jeśli to nie wystarcza, podpisuję klauzulę NDA (non-disclosure agreement),
 • tekst można dostarczyć osobiście, pocztą zwykłą i elektroniczną (jako plik tekstowy/skan/zdjęcie) lub dyktując go przez telefon.

2. Klient otrzymuje wycenę
 • w 80% przypadków obowiązują stawki z cennika,
 • w 80% przypadków wycenę przesyłam do 2 godzin po otrzymaniu materiałów (choćby wieczorem i w dni wolne), w 100% przypadków - najszybciej jak to możliwe.

3. Zawieramy umowę
 • klient przesyła swoje dane do umowy i rachunku,
 • jeśli wartość zlecenia jest niższa niż 500 zł, umowę zawieramy mailowo (po uzgodnieniu jej zapisów wymieniamy maile o treści "akceptuję"),
 • przy większych zleceniach + zawsze kiedy klient sobie życzy, zawieramy umowę w formie pisemnej (po uzgodnieniu jej zapisów, wysyłam 2 podpisane egzemplarze i proszę o odesłanie jednego z nich z podpisem klienta),
 • w przypadku stałych klientów, proces podpisywania nie wstrzymuje rozpoczęcia prac nad tłumaczeniem.

4. Klient otrzymuje gotowe tłumaczenie
 • tekst przesyłam w żądanym formacie (xls, doc, odt, pdf, ppt), więc jest gotowy do natychmiastowego wykorzystania,
 • na życzenie klienta, tekst mogę odesłać także gratis priorytetowym listem poleconym lub można się po niego zgłosić osobiście (po umówieniu się).

5. Klient jest zadowolony i zleca następne tłumaczenia ;-).